Gemeente
Rotterdam

Rotterdam.
We make it happen.

Rotterdam staat bekend als een wereld(se) stad, grensverleggend, ondernemend, rauw en met een no-nonsense mentaliteit.
Voor de gemeente Rotterdam hebben we mooie concepten, campagnes en communicatiemiddelen ontwikkeld. Van advies tot uitvoering. Grote producties, kleinschalige projecten, ze komen allemaal voorbij. Het mooie van het werken voor een gemeente als Rotterdam is dat alle grootstedelijke vraagstukken voorbijkomen. Je leert de stad goed kennen als je voor alle clusters projecten mag oppakken en achter de schermen mag meekijken.

Zo werkten we voor Bestuurscommunicatie en Veiligheid, Dienstverlening & Gebieden, Stadsbeheer, Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Werk & Inkomen en Bestuurs- en Concernondersteuning. Doelgroepen variëren van Rotterdammers, raadsleden, college B&W, medewerkers en stakeholders. Een greep uit ons werk voor gemeente Rotterdam, waar we trots op zijn.

Concepten

 

Of het nu gaat om nieuwe initiatieven vanuit gemeente Rotterdam of campagnes die vorm en inhoud gegeven moeten worden, hiervoor moeten nieuwe concepten ontwikkeld worden. Als uitgangspunt gebruiken we de ontwerpelementen van de huisstijl van gemeente Rotterdam. Neemt niet weg dat er naar gelang het onderwerp of thema, altijd ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe concepten. We noemen er een paar: een concept voor het interne ontwikkelprogramma Future Work Skills, het vieren van het 100-jarig bestaan van GGD Rotterdam-Rijnmond met de campagne Handle with care, een campagne over coronamaatregelen, een communicatiestijl voor wijkteams in Rotterdam en het concept Data010 voor Datagedreven werken.

Online magazines

 

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat voor gemeente Rotterdam een online magazine het favoriete platform is om thema’s, projecten of het werk van clusters onder de aandacht te brengen. We hebben zeer uiteenlopende magazines gemaakt, soms eenmalig maar vaker ook periodiek. Bijvoorbeeld het magazine voor Stadsbeheer, magazine Data010 over datagedreven werken, een magazine over de meest duurzame wijk in Rotterdam Reyeroord+ en de Communicatievisie 2022.

Infographics

Wie kent niet het gezegde: ‘A picture is worth a thousands words’. Een gemeente moet veel verantwoorden naar haar inwoners en stakeholders. Vaak gaat dit gepaard met tabellen, grafieken, cijfers, inkomsten en uitgaven. Dit kan je doen in rapportages en verslagen, waar vaak geen doorkomen aan is. Het visualiseren van informatie maakt het voor de lezer zoveel begrijpelijker. Aan ons de mooie taak om voor uiteenlopende thema’s inzichtelijke infographics en illustraties te maken die de kern van de zaak weergeven. Dit hebben we gedaan voor bijvoorbeeld Jaarverslagen Staat van de Jeugd, Voortgangsrapportages Onderwijsbeleid, Bestuurlijke rapportages, Voorjaarsnota’s en Collegetargets.