Verkeersveilig-heidscampagnes Vervoerregio Amsterdam

Logo Vervoerregio Amsterdam

Trendbreuk door effectieve
gedragsinterventies

Vervoerregio Amsterdam werkt voor verkeersveiligheidscampagnes en communicatie samen met Bureau Buhrs en Van Hulzen Communicatie. De twee bureaus hebben de handen ineengeslagen om zo sterk te staan in gedragsverandering, communicatie en participatie. Daarnaast sluit DirectResearch aan voor onderzoek en effectmeting.

Loo Buhrs en Van Hulzen Commuincatie

Het aantal verkeersslachtoffers moet teruggebracht worden. Dat lukt alleen met een integrale aanpak: met veilige infrastructuur én veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. Met het uitvoeringsprogramma Verkeer & Meer zet de Vervoerregio Amsterdam zich in door de krachten te bundelen met alle vijftien gemeenten. Programmamanager Natascha Shahbaziane over de samenwerking met Bureau Buhrs Van Hulzen: “We willen ons als Vervoerregio Amsterdam meer richten op een effectieve aanpak om tot gewenst gedrag van verkeersdeelnemers te komen en dan heb je echt maatwerk nodig. Met Bureau Buhrs Van Hulzen halen we expertise in huis op gebied van gedrag, onderzoek, communicatie én effectmeting. Juist dat wat we nodig hebben om de verkeersveiligheid in de regio naar een hoger niveau te tillen.”

Naast de regionale invulling van verkeersveiligheidscampagnes als BOB, MONO, Snelheid en Fietsverlichting, ontwikkelt Bureau Buhrs Van Hulzen specifieke campagnes voor de regio gericht op de oudere weggebruikers, kinderen en ouders, en jonge verkeersdeelnemers. Wilma Klaren, verkeer- en vervoerstrateeg op het account, stelt: “De ambitie voor de Vervoerregio Amsterdam is met effectieve communicatie concreet bij te dragen aan een trendbreuk in het aantal verkeersslachtoffers. Met de strategische inzet van gedragswetenschap, de excellente uitvoering van campagnes, gemeten en geëvalueerd door effectmetingen en marktonderzoek, gaan wij met het volste vertrouwen en met heel veel plezier aan de slag.”