Vaccinatiegraad in beeld

Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu

Header case RIVM vaccinatievisual 2020

Visuele communicatie voor RIVM

In één oogopslag laten zien wat je wilt overbrengen? Voor het RIVM visualiseerden wij cijfers over de vaccinatiegraad, die zij jaarlijks rapporteren. Compact, begrijpelijk, aantrekkelijk én digitaal toegankelijk was de vraag. Want deze informatie is er voor iedereen.

Kern van de zaak

Visuele communicatie moet een boodschap treffend verbeelden en begint met strategie. Wat is het doel? Wie vormen de doelgroep? En vervolgens komen tot de kernboodschap. Daarna bepaal je de beste manier om die te visualiseren. Voor het RIVM was de rode draad de levensloop van kinderen en vaccinaties die zij krijgen in verschillende fasen van hun leven. Fasen die parallel lopen mijlpalen: zoals naar de crèche, basisschool en het voorgezet onderwijs gaan.

Digitale toegankelijkheid

Ook mensen met een visuele handicap, zoals (kleuren)blinden en slechtzienden, moeten de informatie uit deze visual eenvoudig tot zich kunnen nemen. Daarom is er rekening gehouden met kleurcontrast, zijn afbeeldingen voorzien van alternatieve teksten en is de voorleesfunctie optimaal ingesteld. In het interactieve design gebruiken we vanwege de digitale toegankelijkheid geen pop-upschermen.

Alle kanten op

Je kunt de hoofdvisual van links naar rechts, van boven naar beneden én andersom lezen. Hij bevat cijfers over alle vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma, staat op zichzelf en onderdelen zijn ook los inzetbaar. Bijvoorbeeld op social media. De routing met schoolgebouwen en schoolkinderen in verschillende leeftijdsfasen helpt lezers de cijfers gemakkelijk te duiden. Dit leidde tot aanzienlijk minder vragen over de vaccinatiegraad voor het RIVM en complimenten voor ons!

Vaccinatiegraad RIVM
Vaccinatiegraad RIVM achterkant