Van CS-VNG
naar VNG Connect

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG Connect

Positionering voor VNG: what’s in a name?

Onze adviseurs zetten graag hun tanden in strategische positioneringsvraagstukken. Met hun blik van buitenaf brengen ze eenduidigheid in de communicatie van organisaties. Zo ook voor Congres- en Studiecentrum VNG: een zelfstandige onderneming die deel uitmaakt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het resultaat? Een herkenbare profilering van deze organisatie met als belangrijkste ingrediënt een nieuwe naam.

Al gauw waren we het eens over de aanpak. Stap één: een strategische sessie over CS-VNG, haar producten en diensten en haar positie in de markt. Stap twee: een merkpaspoort dat onmiskenbaar laat zien waar CS-VNG voor staat en stap 3: de doorvertaling van de positionering in een merkstrategie. Tijdens deze stappen verkenden en trechterden we de opties voor een nieuwe naam. De uitkomst: VNG Connect.

In nauw overleg met de opdrachtgever organiseerden we sessies en haalden we de kern naar boven. VNG Connect organiseert congressen, biedt een Academie waar gemeenten van elkaar leren en koppelt trainees en gemeenten aan elkaar. Daarmee draait haar werk om kennis, netwerk en ontwikkeling. Deze drie termen vormen de identifier van VNG Connect. Bij elke sessie prikkelden we deelnemers met associaties: wat past wel, wat niet?

Het resultaat is een heldere positionering op corporate niveau. Een onderscheidend verhaal, met een herkenbare profilering van CS-VNG waar de medewerkers met trots mee naar buiten treden. Na dit succesvolle traject hebben we eenzelfde traject doorlopen met VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (nu VNG Naleving).